Budovanie komunity herných vývojárov v Košiciach

Príbeh Game Days sa v Košiciach začal písať v roku 2017, keď sme aj v spolupráci s CIKE začali organizovať stretnutia hernej komunity vo forme mesačných meetupov. Snažili sme sa tam priniesť tvorcov hier zo Slovenska a zo zahraničia, aby nám porozprávali niečo o svojich skúsenostiach, aby sme začali viac prepájať našu vývojársku komunitu. V rámci našej spolupráce s CIKE sa nám podarilo spojiť jeden z našich gamedev meetupov aj s konferenciou Art & Tech Days a priniesť veľmi zaujímavých speakrov z bývalého Ubisoftu. Títo ľudia – s množstvom skúseností, zaujali mnoho ľudí, ktorí prišli v hojnom počte a preplnili kapacitu prednáškovej miestnosti tak, že nestačili stoličky. To bolo obrovskou inšpiráciou pre organizáciu prvých Game Days, nakoľko sa ukázal potenciál takéhoto formátu v Košiciach a Art & Tech Days ukázali, že aj v Košiciach sa dajú vytvoriť extrémne zaujímavé veci a priniesť zaujímaví ľudia. Taktiež to bol úspešný test potenciálneho záujmu ľudí o podobný obsah.

Další rok sme už organizovali nielen pravidelné meetupy, ale pridali sme aj prvý Game Days Košice 2018. Bolo to neuveriteľne náročné, nakoľko sme jednak nemali žiaden funding a organizačný tím bol veľmi oklieštený (rozumej jeden človek), ktorý pripravoval program, bol moderátorom, guest service, upratovačom a uvádzačom – a ešte sme si to mohli aj zaplatiť. Aj keď prvý event bol dosť stratový, naozaj neoceniteľnou podporou bola práve podpora CIKE, bez ktorej by to nebolo možné. Ľudia z CIKE nám aj na úkor voľného času pomohli s organizáciou, dobrovoľníkmi, prenájmom priestorov a registráciou on-site a podobne – bola to neuveriteľná pomoc, a práve vďaka takejto podpore bolo možné zrealizovať prvý Game Days event. Priznám sa, bolo to veľmi stresujúce, nakoľko každý organizátor sa bojí toho, že na event nepríde dosť ľudí, ale našťastie Game Days dokázali potenciál tohto konceptu v našom prostredí a vytvoril proof of concept pre ďalšie ročníky. Návštevníkom sa podujatie veľmi pozdávalo a dostávali sme veľmi pozitívne feedbacky, čo vytvorilo motiváciu ísť ďalej, rozvíjať sa a realizovať ďalšie ročníky. Tie už boli potom organizované lepšie, s väčšou podporou, viacerými partnermi a každý ročník sa snažíme priniesť niečo nové a posunúť event na vyššiu úroveň.

Tento rok pripravujeme Game Days 2023, a opäť prinesieme mnoho zaujímavých domácich a zahraničných speakrov v dvoch trackoch. Vždy je veľmi zaujímavé sledovať rôznorodosť návštevníkov, ktorí sa zúčastňujú eventu a prinášajú svoje vedomosti a skúsenosti, aby sa o nich podelili s domácim publikom. Na druhú stranu, táto prezentácia funguje aj opačným smerom – návštevníci sú obvykle veľmi pozitívne prekvapení z kvality eventu a pozornosti, ktorej sa im dostane od návštevníkov. Práve preto, že takýto formát podujatí na Slovensku prakticky neexistuje, tak ľudia si veľmi vážia príležitosti a svetové kontakty, ktoré Game Days prinášajú do nášho regiónu. Konferencia poskytuje priestor regionálnym tvorcom ukázať svoje tituly a predviesť ich iným tvorcom, či vydavateľom, ktorí naopak hľadajú zaujímavé tituly a plánujú sa eventu zúčastniť. Takéto prepájanie ľudí, spoločností a príležitostí vnímame ako veľmi dôležité aj pre budúci vývoj herného priemyslu. Tento rok máme prisľúbenú účasť aj investorov zo zahraničia a to dokonca aj tých najväčších spoločností v tomto segmente, ktoré aj vďaka Game Days a ostatným aktivitám, ktoré realizujeme v našom regióne začínajú lepšie vnímať potenciál ktorý náš región môže ponúknuť.

Game Days sa koná, aby sme zvýšili dosah v rámci nášho regiónu, a tak spolupracujeme s viacerými školami, ktoré prejavili záujem a prinášajú každý rok na event aj svojich študentov. To umožní prezentovať inšpiratívne príbehy dnešným študentom a zajtrajším potenciálnym vývojárom, ktorí sa môžu inšpirovať a stretnúť sa priamo s tvorcami tých najznámejších hier z celého sveta a môžu vidieť ako je možné vytvárať projekty samostatne aj v našich podmienkach. To považujeme za kľúčové pre budúcnosť celého ekosystému – ukázať budúcim tvorcom možnosti a motivovať ich k tomu, aby samostatne vytvárali nové príležitosti a snáď aj úspešné príbehy.

Taktiež ale vnímam ako veľmi dôležité to, aby sme si udržali vlastné know-how, duševné vlastníctvo a nestali sa len produkčnými fabrikami, ako sa to stalo napríklad v Rumunsku, alebo Bulharsku, kde síce prišli veľké spoločnosti, ktoré zamestnávajú tisícky ľudí, ale tieto tam fungujú prakticky výlučne ako veľké továrne a hlavná pridaná hodnota ostáva v materských spoločnostiach. Materské spoločnosti produkujú miliardové zisky, ale z tých ziskov neostáva nič v regióne a dokonca limitovaný záber takýchto fabrík sa môže stať prekážkou rozvoja ekosystému. Práve preto je veľmi dôležité podporovať domácu hernú scénu a samostatnosť tvorcov, aby sa Slovensko nestalo len montážnou linkou pre veľké spoločnosti.

Avšak pre rozvoj ekosystému samozrejme jeden event ročne nie je dostatočný. Snažíme sa organizovať ďalej stretnutia herných vývojárov na príležitostnej báze a aby sme ale ďalej rozvíjali potenciál regiónu, tak sme tohto roku začali v spolupráci s Technickou univerzitou na záver letného semestra organizovať Game Jam pod hlavičkou Game Days. Game Jamu sa zúčastnilo viac ako 200 účastníkov, čo považujeme za veľký úspech na prvý ročník. Úlohou Game Jamu je prepájať študentov a vývojárov z fungujúcich štúdií, aby študenti mali možnosť si vytvárať kontakty a zúčastňovať sa reálneho – aj keď časovo obmedzeného – vývoja. Zvažovali sme aj organizáciu fyzického eventu, avšak bohužiaľ nedostatok partnerov a vysoké náklady na prenájom priestorov a catering nám neumožnili realizovať event fyzicky, s výnimkou finálneho vyhodnotenia, ktoré sa realizovalo v aule Technickej univerzity.

Treba si uvedomiť, že všetky takéto aktivity sú časovo aj finančne náročné a vyžadujú si veľké množstvo zdrojov, preto sme veľmi vďační všetkým partnerom, vďaka ktorým môžeme tieto podujatia realizovať v takej kvalite, ktorú oceňujú aj návštevníci zo zahraničia, ktorí sú regulárnymi návštevníkmi rôznych konferencií po celom svete. Skutočnosť je taká, že po započítaní nákladov na ľudí je každý event, ktorý sme do dnešného dňa zrealizovali, stratový – a to relatívne dosť veľa. Reálne bez podpory Fondu na podporu umenia by Game Days nebolo možné organizovať pravdepodobne vôbec a už určite nie v takejto kvalite. Napriek tomu sme veľmi radi, že každým rokom event rastie, v roku 2022 sme uvítali viac ako 500 návštevníkov na podujatí Game Days a zúčastnili sa ho aj zástupcovia mesta, štátnych inštitúcií a Ministerstva kultúry. Práve tí, ktorí by mali mať záujem o rozvoj segmentu vývoja počítačových hier, nakoľko ide o 100% exportný segment s vysokou pridanou hodnotou, enormným potenciálom rastu a generovania vysokých objemov revenues (a následných daní).

Na príklade Fínska je veľmi pekne vidno, že aj keď ide o populačne porovnateľnú krajinu, tak herný priemysel vo Fínsku zamestnával v roku 2022 viac ako 4100 vývojárov a vygeneroval obrat EUR 3,2 miliárd. Na porovnanie Slovensko pri porovnateľnej populácii zamestnáva 1,300 vývojárov a vygenerovalo EUR 83,2 milióna. Samozrejme, mnohí si povedia, že sa nemôžeme porovnávať s Fínskom, ale pravda je, že v prípade Fínska ide o systémovú dlhoročnú podporu, ktorá prebieha systematicky na všetkých úrovniach niekedy od roku 2005. Postupne táto podpora začala prinášať úspešné príbehy, ktoré následne začali priťahovať kapitál, vývojárov, ktoré opäť začali stimulovať vznik nových štúdií, projektov a úspešných príbehov. Práve takýmito úspešnými príbehmi sa Slovensko potrebuje inšpirovať, aby mohlo uspieť v segmente vývoja hier a začať produkovať úspešné príbehy. Podpora Fondu na podporu umenia je prvý slovenský systémový nástroj, ktorý podporuje segment herného vývoja.

Pevne verím, že sa v budúcnosti podarí vytvoriť úspešné príbehy a ďalšie formy podpory, aby sme mohli nasledovať príklady úspešných krajín a ďalej rásť a rozvíjať slovenský herný ekosystém. Vnímame veľký potenciál tvorcov z nášho regiónu, ktorí môžu vytvoriť úspešné príbehy a snažíme sa takéto príbehy podporiť v čo najvyššej miere. Práve preto sme založili aj spolu s ďalšími veteránmi slovenského herného priemyslu Slovenskú asociáciu herných vývojárov ktorá má za úlohu podporovať ekosystém a pomáhať tvorcom reprezentovať našu tvorbu v zahraničí a, samozrejme, zbierať informácie, ktoré následne môžu pomôcť kvantifikovať aktuálny potenciál nášho regiónu a zabezpečiť, aby sa tento potenciál dokázal lepšie uchopiť a vysvetliť zodpovedným vládnym agentúram a činiteľom.

Peter Nagy

Autor článku je spoluzakladateľom najdlhšie fungujúceho herného vývojárskeho nezávislého štúdia na Slovensku Games Farm, zakladateľom slovenského vydavateľského domu Grindstone, konferencie herných vývojárov v Košiciach Game Days a spoluzakladateľom Slovenskej asociácie herných vývojárov.

Invisible Mag z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Zdieľaj nás na sociálnych sieťach:

Mohlo by ťa zaujímať