Budúcnosť je silná úprimná komunita

Maroš a Jana Obšivanovci založili v roku 2009 ateliér, v ktorom chceli prepojiť dizajn, umenie, ilustráciu a sieťotlač. Chceli oživiť túto prirodzenú spoluprácu a posúvať ju na nový a súčasnejší stupeň. Začínali s plošnou sieťotlačou, podtlačou fólii a textilu, časom rozšírili ich prácu o tlač malých a veľkoformátových grafik. Ich pohlaď na tlač nielen očami tlačiara, ale aj výtvarníkov, od začiatku zariadil ich ateliér do netradičných firiem košického kreatívneho priemyslu.

Povezte nám niečo o vašich začiatkoch.

Firma ktorá funguje dodnes bola oficiálne založená v roku 2012. Jej vtedajšou činnosťou bola textilná sieťotlač a výroba odznakov. V tých časoch sme bola jedna z mála firiem, ktorá odznaky na Slovensku vyrábala. Odznaky nám pomohli budovať sieťotlač, ktorá sa vo firme stala dominatnejšiou činnosťou. Skúsenosti s “podnikaním” však mám už od roku 1998, kedy som začal robiť svoje prvé maľované zákazky do podnikov a pre firmy. Od roku 2008 podnikáme spolu s manželkou. Najnovšie zmeny nastali v roku 2019, vtedy sme rozšírili sieťotlačové služby o plošnú tlač umeleckých serigrafii až do formátu B0. V budúcnosti sa chceme zamerať práve na serigrafický servis pre umelcov a tlačiť vysoko kvalitné umelecké serigrafie a zúročiť tak naše dlhoročné skúsenosti. Aj preto už dlhšiu dobu pridávame k názvu našej firmy yax prívlastok ateliér, ale tiež preto že sme obaja s manželkou vyštudovaný umelci a cítime sa skôr ako ateliér než agentúra.

Vaše motto je že ste Ateliér s pridanou hodnotu. Čo pre vás pridaná hodnota vo vašej práci?

Pridanú hodnotu vidím vo vlastnej povahe, ktorá mi nedovoľuje zákazky “odbíjať”, ale urobiť maximum pri realizácii objednávky, mnohokrát aj za cenu našich vyšších nákladov a času vynaloženého pri realizácii. Snažíme sa zákazníkov nasmerovať k čo najlepšiemu riešeniu. Dlhodobo sledujeme nové trendy v sektore, ktoré testujeme a ak je to zmysluplné, tak sa mnohé snažíme implementovať do výroby.

Vnímate že vaša kreatívna práca je poháňaná technológiami a im výrazne ovplyvnená?

Sieťotlač bola dlho dominantnou technológiou pri potlači textilu, ale toto sa začína výrazne meniť, aj tu digitálne technológie začínajú nahrádzať sieťotlač a tieto zmeny nás ovplyvňujú a rozmýšľame načo sa v budúcnosti špecializovať. Dalo by sa povedať že práve prechádzame “treťou” transformáciou našej firmy. Nikdy sme sa nechceli vybrať cestou komerčnej reklamnej agentúry, alebo tlačiarne, preto sa nám nechce investovať týmto smerom, čo má však momentálne zásadný vplyv na ďalšie fungovanie firmy. Pre nás sú technológie skôr na uľahčenie pripravných predtlačových prác, ale vidíme veľké zmeny vo forme dát ktoré k nám prichadzajú od klientov. Tablety a kreatívne aplikácie v nich nemenia len spôsob ako autori dáta priravujú, ale ich funkcie ovlplyvňujú aj vizualitu výstupov. Zoomovať a vypracovávať detaily na analógovam papieri ceruzkou predsa nie je možne “leda pod lupou”. Dáta sú však mnohokrát v nedostatočnom rozlišení. V tomto smere by to chcelo jednoznačne medziodborovú edukáciu. V tomto máme plány a na našom webe máme pripravený blog, na ktorom chceme po spustení robiť práve takúto edukáciu, ktorá nám následne uľahčí prácu a technicky pomôže tvorcom. 

Na zručnostiach na pracovnom trhu vám dosť záleží, aby ste boli efektívny, kreatívny a udržateľný podnik. Ako vnímate situáciu na slovenskom trhu v tom zmysle?

Bez zručností by sme sa neposúvali vpred a naša práca by nebola dostatočne kvalitná. Bez zručností a ich zvelaďovania by sme nemohli ponúkať maximálnu možnú kvalitu zákaznikom. Náš sektor je prestarnutý a spoločnosti ktoré nevedia uskutočniť generačnú výmenu, začínaju mať problémy a zanikajú, alebo sa transformujú. Nové generácie sieťotlačiarov sa do tohto sektoru veľmi nehrnú, nie je to ako kúpiť si Imac, softvér a už podnikáte. Sieťotlač je “vytrvalostný” sektor, kde sú okrem knowhow nutné aj značné vstupné náklady. Pri veľkých firmách sú to veľké čiastky. Sieťotlač sa síce začína stávať znovu populárnou, ale skôr ako hobby tlač. Robiť ju profesionálne je veľmi náročné.

Naša firma je súčasťou kreatívneho priemyslu ale rovnako aj klasickej priemyselnej výroby. Čo sa týka tej polygrafickéj časti, tak tu edukačnú činnosť priebežne zastrešujú dodávateľské firmy v sektore, v spolupráci s výrobcami pre naše odvetvie. Rovnako tak existuje slovenský sieťotlačový zväz združujúci tlačiarov, ktorý je súčasťou eúropskeho zväzu a partnerom národných zväzov okolitých krajín. Zväz organizuje podujatia a edukuje, či už profesionálov, alebo študentov. Zhodou okolností som bol tento rok pozvaný ako jeden z hostí prednášať o umeleckéj serigrafii na každoročným seminári. Pozvanie sme dostali práve pre naše zaujímavé umelecko priemyselné prepojenie. Čo sa týka kreatívneho priemyslu, tak tu sa naše cesty v edukácii s konkrétnymi umelcami alebo organizáciami zatiaľ vzájomne nepretli. Možno časom sa objaví nejaký zaujímavý projekt na ktorom by sme mohli participovať. 

V svetovom kontexte sa veľa rozpráva o udržateľnosti a slowfashion. Ako vnímate také trendy? Ovplyvňujú aj vašu prácu?

Donedávna sa o udržateľnosti len rozprávalo, ale pomaly sa to mení. Dokonca sme mali objednávku od zákazníka, ktorého udržateľnosť a ekologickosť je samotnou podstatou identity a nedbal na výsledok, prišlo mi to absurdné. Pomaly pribúdajú objednávky pri ktorých majú klienti ako hlavnú požiadavku práve udržateľnosť. My už mnoho rokov preferujeme ekologické riešenia pri potlači textilu. Snažíme sa ponúkať aj certifikovaný ferový textil, mnohokrát však v tomto prípade rozhodne cena. Z vnútra sektoru vnímam skôr vnímam heslo udržateľnosti ako dobré promo navonok, ale pod ňou je mnohokrát len štandard, až podštandard. Textil ktorý sa vyrába pre tlačiarenský sektor je v porovnaní s maloobchodnou konfekciou väčšinou omnoho férovejší. Aj bežný reklamný textil má väčšie množstvo certifikácii ako to čo kupujete v obchode. Tým že sme veľmi malá firma, tak môžeme a aj robíme všetko pre čo najekologickejšiu potlač len z vlastného odhodlania a presvedčenia. Pre tak malú firmu ani nezostáva nič iné, pretože splniť a zaplatiť drahé certifikaty nie je možné. Používame však farby, ktoré tieto certifikáty spĺňajú nadmieru a textil je už len na výbere zákazníka. Pre predstavu náročnosti certifikácie, na Slovensku je len jedna tlačiareň, ktorá má napr. prísny GOTS certifikát. Avšak mnohé firmy z odvetvia na Slovensku nerobia ani toľko čo by mohli. Európa je z môjho pohľadu v tomto stále pozadu za USA, ale dôvodom bude asi väčší a celistvejší trh. Používanie ekologických farieb v našej firme v takej miere ako to robíme, je na Slovensku stále exotické. Okrem našej tvrdohlavosti to však môže byť aj tým, že sme menšia a tým pádom flexibilnejšia výroba. Či sa nám podarí uskutočniť výzvu tlačiť 100% len ekologickými farbami je vzhľadom na zmeny, ktoré chceme urobiť do budúcnosti a to prejsť k plošnej tlači umeleckej serigrafie, otázna.

Ako vnímate prostredie v Košiciach a na Slovensku v kontexte vašej práce? Zmenilo sa niečo za posledných 10 rokov, od času Európskeho hlavného mesta kultúry?

V Košiciach aj na Slovensku sa toho za posledne roky v kreatívnom priemysle zmenilo veľmi veľa. Vyrástol z neho skutočný sektor ekonomiky. Mali sme objednávky z obdobia kandidatúry Košíc ako aj počas konania sa EHMK, čiže v Košich vnímame zmeny jednoznačne. Pred EHMK boli solitéry, dnes je to komunita. K nám sa podpora kreatívneho priemyslu dostáva až sekundárne v podobe objednávok z tohto sektoru. Tým, že majú kreatívci vhodnejšie podmienky na ich prácu a po ich službách je väčší dopyt, tak sa objednávky od nich dostávajú aj k nám. My sme nikdy nečerpali žiadne granty, ani nám v tomto smere nik neradil, tak pre nás nebolo toto prostredie priamo podporujúce. Budúcnosť vidím “náročnejšie”, pre umelcov aj grafikov bude čoraz ťažšie sa presadiť, preto je potreba podpory nielen kreatívneho priemyslu dôležitá. Postaviť podnik na zelenej lúke nebude vôbec ľahké, vzhľadom na čoraz drahšie technológie a tiež pre udržanie kroku s pokrokom a dopytom. My sme na začiatku podnikania čerpali malý nenávratný finančný príspevok z úradu práce a ten sme využili na sto percent a veľmi nás posunul dopredu.
V kreatíve je naopak čoraz väčia konkurencia do ktorej nenápadne vstupuje umelá inteligencia u ktorej sa experimentuje okrem rutinnej  práce aj práve s kreatívnou. Do budúcnosti bude dôležitá, viac ako kedykoľvek predtým medziľudská spolupatričnosť, obeta vo forme preferovania ľudskej práce oproti “pravdepodobne vysokokvalitnému” riešeniu AI.

Invisible Mag z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Zdieľaj nás na sociálnych sieťach:

Mohlo by ťa zaujímať