EMAP Konferencia 2024: Naštartovanie inovácií v Limassole

Konferencia Európskej platformy mediálneho umenia (EMAP) 2024 v Limassole bola inšpiratívnym podujatím, na ktorom sa stretli umelci a organizácie, ktoré sú priekopníkmi umenia nových médií. Creative Industry Košice prezentoval projektový manažér Marko Popović, ktorý predstavil inovatívnu prácu umelca Leona van Oldenborgha, „Discarded Sound“. Realizovať ju bude počas jeho rezidencie v Košiciach na jeseň 2024. Konferencia v Limassole slúžila ako štartovací bod pre nadchádzajúce rezidenčné pobyty umelcov EMAP 2024 – sezónu plnú kreativity, spolupráce a prelomového mediálneho umenia.

V roku 2024 privítal EMAP 16 umelcov a kolektívov, z ktorých každý predstavoval jedinečné hlasy a vízie. Títo umelci sa vydajú na cestu naprieč Európou a Indonéziou a zúčastnia sa rezidenčných pobytov, ktoré podporujú medzikultúrnu a interdisciplinárnu výmenu. Spolu s 15 členskými organizáciami EMAP a hostiteľskou organizáciou ISSS Indonesia Space Science Society / HONF Foundation poskytla konferencia umelcom priestor na diskusiu o ich plánovaných projektoch, výmenu poznatkov a dialóg s hosťujúcimi organizáciami a ostatnými umelcami.

Interaktívna inštalácia umožní počuť potláčané zvuky

Leon van Oldenborgh príde do Košíc v septembri 2024. V Limassole predstavil projekt „Discarded Sound“, ktorý skúma vývoj správania jednotlivcov v spoločných alebo verejných priestoroch v dôsledku čoraz väčšej rozšírenosti slúchadiel potláčajúcich hluk. Oldenborghova interaktívna inštalácia umožňuje účastníkom počuť zvuky, ktoré ostatní potláčajú, čím problematizuje naše chápanie verejných a súkromných zvukových priestorov a podnecuje debatu o tom, ako technológie pretvárajú sociálne interakcie a čo sa môže stratiť pri neustálej snahe o ticho.

EMAP prináša vizionárske a podnetné projekty

Rôznorodá zostava umelcov a projektov EMAP sľubuje rok inovácií a skúmania. Projekt Fleur Melbourn „Déjeuner nu“ skúma rodovú dynamiku a spoločenské mocenské štruktúry prostredníctvom satirickej telenovely, zatiaľ čo projekt Dr. masharu „Compost as Superfood“ skúma udržateľnosť a bezpečnosť konzumácie organických materiálov. Každý z projektov posúva hranice tradičných umeleckých foriem a zahŕňa technológie, vedu a sociálne otázky, aby vytvoril zážitky, ktoré podnecujú k zamysleniu.

Členstvom v sieti EMAP prinášame jedinečné príložitosti domácim aj zahraničným umelcom a umelkyniam

Prostredníctvom členstva v EMAP získava CIKE prístup k živej sieti umelcov/umelkýň, kreatívnych ľudí a organizácií mediálneho umenia v Európe i mimo nej. Toto členstvo nám umožňuje rozšíriť náš dosah a vytvárať nové možnosti spolupráce, ktoré sú v súlade s našou víziou prosperujúcej kreatívnej komunity v Košiciach. EMAP spája CIKE s podobne zmýšľajúcimi organizáciami a umelcami, ktorí sa špecializujú na digitálne a mediálne umenie, bio umenie a robotické umenie. Táto sieť podporuje medzinárodné partnerstvá, uľahčuje výmenu poznatkov a spoločné projekty, ktoré prispievajú ku kreatívnemu ekosystému v Košiciach. Ako člen EMAP môže CIKE ponúknuť jedinečné rezidenčné príležitosti domácim aj zahraničným umelcom/umelkyniam. Tieto rezidencie poskytujú neoceniteľnú platformu pre umelcov/umelkyne, ktorí/é môžu pracovať v novom prostredí, spoznávať rôzne kultúry a rozvíjať inovatívne projekty. Táto medzikultúrna skúsenosť obohacuje nielen umelcov/umelkyne, ale prináša aj nové perspektívy do kreatívneho priemyslu v Košiciach. Rozsiahla sieť EMAP poskytuje CIKE prístup k množstvu odborných znalostí a zdrojov. Patria sem príležitosti na profesionálny rozvoj, workshopy na budovanie kapacít a prístup k najmodernejším trendom v novomediálnom umení. Košice ako kreatívne mesto mediálneho umenia UNESCO majú jedinečnú identitu, ktorú členstvo v EMAP pomáha podporovať.

Keďže rezidencie EMAP sa rozbiehajú v 16 mestách vrátane miest v Indonézii, v roku 2024 sa môžeme tešiť na pestrú škálu prezentácií, rozhovorov s umelcami a skupinových výstav. Konzorcium EMAP so svojou rozsiahlou sieťou partnerov v oblasti mediálneho umenia naďalej podporuje kreativitu a inovácie, poskytuje umelcom neoceniteľné zdroje a platformu na zdieľanie ich práce s globálnym publikom.

Viac informácií a prehľad projektov aktuálneho cyklu EMAP a životopisy umelcov nájdete na webovej stránke CIKE x EMAP https://www.cike.sk/project/cike-x-emap/ alebo stránke siete EMAP www.emare.eu . EMAP má pred sebou rok plný inšpiratívnych spoluprác, vďaka ktorým bude naďalej posúvať hranice umenia nových médií a nanovo definovať možnosti tejto dynamickej oblasti.

Projekt CIKE v sieti EMAP z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Zdieľaj nás na sociálnych sieťach:

Mohlo by ťa zaujímať