Festivalová infraštruktúra skrytých pokladov

Zjednodušene vyzerá kultúrna sezóna ako ktorákoľvek športová súťaž, alebo školský rok. Od septembra do júna sa odohráva noc čo noc na známych miestach, častokrát v interiéroch a v lete sa vyvetrá v exteriéroch na špeciálnych lokalitách. Konzumenti kultúry sa celý rok tešia na nové ročníky svojich obľúbených hudobných a filmových a multižánrových festivalov. Popri obrovských, notoricky známych značkách, však existuje obrovské množstvo menších, miestnych podujatí, ktoré majú výrazný vplyv na budovanie lokálnej identity, mentality a pocitu dobrého miesta pre dobrý život. Malé festivaly a skupiny ľudí, ktoré stoja za ich organizovaním, sú častokrát ľudia, ktorí významne v danom mieste skvalitňujú ponuku nielen kultúrneho života. Medzi nespočetnými množstvami podujatí s miestnym alebo regionálnym presahom je niekoľko diamantov so špecifickým zameraním, dramaturgiou a atmosférou, že je škoda ich neobjaviť, najmä, ak je možné stihnúť navštíviť všetky.

Punktík – festival detskej knihy – Košice – jar 

Unikátna prehliadka kažodoročne novovznikajúcej literatúry pre deti a mládež po prvých šiestich ročníkoch bojuje s príjemnými starosťami – naprataný program stretávania sa s autormi, workshopov a koncertov bude v dohľadnej dobe potrebovať ďalší festivalový deň. Systematický prístup k vzdelávaniu detí formami, ktoré deťom nepripadajú ako vzdelávanie. Výborný model aplikovateľný aj mimo odvetvia literatúry. Punktík – festival detskej knihy organizuje košické kníhkupectvo Artforum.

Foto: Archív Festival Punktik

FRAJ – Rimavská Sobota – stred leta

Rimavská Sobota leží za hranicou východného Slovenska, mimo dosahu veľkých či väčších miest. Je zástupným symbolom mnohých slovenských mestečiek a miest strednej (na slovenské pomery a rozmery) veľkosti s približne 20 000 až 25 000 obyvateľmi. Tieto mestečká bojujú s obrovským odlivom, najmä mladého obyvateľstva a postavením kultúry na okraji verejného záujmu. 

Práve preto je FRAJ veľmi výrazným prototypom festivalu, ktorý sa dramaturgicky dá nazvať jednoduchšou a zmenšenou Pohodou. Atmosféra otvorenosti, mnohovrstevnatosti a neustáleho sa premiešavania štýlov, žánrov, foriem, jazykov i zvukov, konfrontuje stabilnú miestnu celoročnú ponuku. 

Práve v mestách veľkosti Rimavskej Soboty je vidieť kombináciu kultúry, aktívneho občianstva a verejnej angažovanosti, ktoré sa musia stretávať v aktivitách jednotlivcov alebo miniatúrnych organizácií, pretože výrazný odliv ich rovesníkov spôsobil, že jednoducho na mieste nezostáva kriticka masa ľudí, ktorá by tieto základy občianskej spoločnosti dokázala zastať jednotlivo. Festival FRAJ organizuje Tomáš Bálint.

Foto: Tereza Sejková

Sochárske sympózium Práci Česť – Prešov & Veľký Šariš – stred leta

Stabilné, dlhodobé, šialene zábavné sochárske sympózium v meste Prešov a jeho satelitoch. Čiastočne putovný charakter sympózia dovoľuje zúčastneným autorom zaľudniť (zasošiť) vždy inú časť mesta a priľahlej aglomerácie. Veľkorysý priestor prešovského amfiteátra kombinuje diela z viacerých predošlých ročníkov a dnes už má podobu prírodnej otvorenej galérie s desiatkami diel. Spolu s menším priestorom lanového centra na Trojke a potom pobrežím/nábrežím Torysy vo Veľkom Šariši vzniká os, ktorá výtvarné diela vyťahuje z centra mesta cez jeho okraj, až za jeho hranice. Sochárske sympózium Práci Česť organizuje neunaviteľný výtvarník sochár Mišo Kačmár a organizácia Otvorená dielňa

Gelnické Iluminácie – Gelnica – koniec leta

Festival svetla každým rokom dáva viac a viac priestoru literatúre. V baníckom mestečku Gelnica na konci leta oba druhy umenia prepožičiavajú miestnym uliciam magickú atmosféru, akoby Franz Kafka písal (a nedopísal) Zámok práve tu. Staré mesto gelnické prepožičiava svoju štruktúru svetelným intervenciám na svojich fasádach a vo vnútri hostí literárnych hostí z celej strednej Európy. Festival pravidelne končí koncertom na amfitéatri nad mestom v lese, kde aj napriek takmer letnému mesiacu môže byť v zime neskorá jeseň. Gelnické Iluminácie organizuje Milo Janáč, Ľubomír Slovinský a mesto Gelnica.

Literárny festival 451° – Prešov – koniec leta

Literárny festival v Prešove na sklonku leta svojim názvom pravidelne pripomína úlohu a postavenie literatúry v spoločnosti. (451 stupňov Fahrenheita je meno románu Raya Bradburyho o neďalekej dystopickej budúcnosti, v ktorej sa budú páliť knihy, pretože budú nebezpečné. 451 stupňov Fahrenheita je teplota, pri ktorej začína horieť papier. Ekvivalentom je 233 stupňov Celzia). Na drobnom nádvorí miestneho kníhkupectva Libresso je literárny program dominantou, ale nie jedinou časťou festivalu. Každý ročník dopĺňa divadelné predstavenie, koncert, či výstava. Literárny festival 451° organizuje kníhkupectvo Libresso.

Kvadrienále plagátu Bardejov – Bardejov – začiatok jesene

Kvadrienále má svoju medzinárodnú značku Poster Quadriennial Bardejov (PQB). Unikátna a vzácna prehliadka špecifickej roviny grafického dizajnu pracuje s niekoľkými témami súčasne. Jasným zameraním sú fyzicky tlačené plagáty, ktoré stále vzdorujú digitálnej tvorbe. Ďalším plánom je predstavenie nielen plagátov ale aj vizuálnej komunikácie ako komunikačného nástroja všeobecne.  Po ročníkoch v rokoch 2017 a 2021 sa nasledujúci uskutoční až v roku 2025. Kvadrienále plagátu – Bardejov organizuje Peter Javorík a združenie Kandelaber.

Kontexty mesta – Prešov – jeseň

Prekutrávanie mestskej štruktúry, identity miest, priestorových aj nefyzických vzťahov je základným atribútom Kontextov mesta. Na prvý pohľad rýdzo urbanisticko-architektonické podujatie však ide veľmi hlboko do vrstiev a rovín mestského života mesta Prešov a po prvých ročníkoch orientovaných viac na centrálne územie sa pomaly dostáva aj na okraje a perifériu. Kontexty mesta organizuje Centrum nezávislej kultúry Wave.

DAAVS – Dni aktuálnych audiovizuálnych stretnutí – Košice – jeseň

Dni aktuálnych audiovizuálnych stretnutí sú priestorom pre veľmi súčasné a rozvíjajúce sa formy výtvarného umenia, ktoré však presahuje do hudby, filmu, digitálnych médií, ale aj verejného priestoru. Základnou zložkou je vždy medziodborová práca medzi formami a disciplínami, každý ročník je preto veľmi unikátnym a neopakovateľným sumárom diel. Dni aktuálnych audiovizuálnych stretnutí organizuje galéria VUNU.

16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách – Prešov – začiatok zimy

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách je medzinárodná kampaň, ktorá vznikla z iniciatívy prvého Inštitútu pre globálne líderstvo žien (Women´s Global Leadership Institute) sponzorovaného Centrom pre globálne líderstvo žien (Center for Women´s Global Leadership) v roku 1991. Zakladateľky si za začiatok kampane vybrali 25. november (Deň boja proti násiliu na ženách) a za koniec kampane 10. december (Medzinárodný deň Ľudských práv) preto, že chceli symbolicky prepojiť násilie páchané na ženách a ľudské práva a zdôrazniť tak, že takéto násilie je porušovaním ľudských práv žien.

Veľmi dôležitú spoločenskú funkciu plní kultúra a umenie, ak svojim jazykom sprístupňuje veľmi ťaživé témy širokej verejnosti. Práve 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách využíva široké spektrum nástroj kultúry, od výtvarného umenia, cez literatúru, film až po hudbu, aby pravidelne upriamovalo pozornosť na hlboko skrytý problém. 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách organizuje združenie MyMamy. MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania. 

Foto: Archív MyMamy

Humenné je umenie – Mesto kultúry 2024 – jar 2024 – leto 2025

Mestom kultúry boli doteraz postupne Banská Štiavnica, Nové Zámky, Stará Ľubovňa a Revúca. Kedže Gemer veľmi vrelo rátame ako súčasť východnej časti krajiny, jej mestá doteraz uspeli tri razy z piatich pokusov. V rokoch 2024 a 2025 sa súťaž na Mesto kultúry neplánuje vyhlásiť, keďže v roku 2026 bude Európskym hlavným mestom kultúry Trenčín. Pri postavení a považovaní si kultúry v krajine sa môže stať, že zmysluplná aktivita na podporu rozvoja kultúrneho života v menších mestách nebude obnovená, ale to je priskoré subjektívne uvažovanie.

Humenné vo finálovej trojici súperilo s mestami Šaľa a Brezno a vyhralo vďaka špičkovému mnohovrstevantému programu, ktorý pracuje nielen s komunitami a verejnými priestormi, ale aj identitou, hranicou a perifériou. Jednorázový festival trvajúci vyše roka môže priniesť na mapu do susedstva silných kultúrnych miest Košíc, Prešova, či Bardejova ďalšie výrazné miesto.

Invisible Mag z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Zdieľaj nás na sociálnych sieťach:

Mohlo by ťa zaujímať