Nechceme, aby boli ľudia so zdravotným znevýhodnením odtrhnutí od spoločnosti, hovoria zakladateľky grafického štúdia BRUT.TO

Terezu Sejkovú a Zuzanu Kutašovú spojila práca so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi. V roku 2019 v Košiciach spoločne založili grafické štúdio BRUT.TO, ktorého ilustrátormi sú práve ľudia so znevýhodnením. V budúcnosti by sa chceli stať sociálnym podnikom, vďaka čomu by ilustrátorov mohli reálne zamestnať a plnohodnotne tak začleniť do spoločnosti. Svojim projektom sa snažia poukázať na to, že delenie spoločnosti na MY a ONI ešte nikdy neprinieslo v histórii ľudstva nič dobré.

Tereza študovala filmovú tvorbu a neskôr špeciálnu pedagogiku. K intenzívnejšej práci s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením sa dostala počas dobrovoľníctva vo Varšave, ktoré bolo zamerané na Arteterapiu. V dennom centre s nimi maľovala, kreslila či vyrábala keramiku. „Tam niekde som si hovorila, ako mi je ľúto, že sa tieto diela nijako ďalej neposúvajú alebo nerozvíjajú, že sa s nimi ďalej nepracuje. A to je škoda.“ Inšpirovaná videom o španielskom grafickom štúdiu, ktoré prepája svet ľudí bez i so zdravotným znevýhodnením, sa po návrate do Košíc rozhodla využiť talent týchto ľudí aj na Slovensku. Vďaka ročnému programu v Sokratovom inštitúte, do ktorého sa Tereza prihlásila, tak grafické štúdio začínalo postupne naberať reálnu podobu. V tom čase oslovila k spolupráci domov sociálnych služieb DOMKO v Košiciach a tiež grafickú dizajnérku Zuzanu Kutašovú. „Na začiatku som si nevedela predstaviť, či to vlastne bude pre mňa, či budem vedieť pracovať nielen s takým talentom, ale aj s, dajme tomu, veľmi expresívnym umením,“ hovorí Zuzana. Myšlienka ju však zaujala, a tak jej Tereza poslala skeny prvých kresieb, ktoré mohla previesť do grafickej podoby. Začalo ju to baviť, a keďže sa výsledné diela páčili aj Tereze, bolo jasné, že táto ich spolupráca bude mať zmysel.

Prečo BRUT.TO

„Napadlo nás, že slovo „brutto“ má strašne veľa významov, ktoré vedia ten náš projekt opísať. Jeden z nich je, že je odvodené od výtvarného smeru Art brut, čo je v preklade ‚surové umenie‘. Druhý je, že brutto znamená celok. My nechceme, aby boli ľudia so zdravotným znevýhodnením odtrhnutí od spoločnosti, lebo do nej tiež patria a spoločne vytvárame celok. Tretí význam je, že vlastne brutto znamená hmotnosť obsahu aj s obalom, a to je práve to, čo chceme ponúkať,“ spomína Zuzana na začiatky. Hneď však pridávajú aj štvrtý význam. Keďže brutto znamená po Taliansky „škaredý“ alebo „nepekný“, svojim názvom relativizujú, čo týmto pomenovaním v skutočnosti označujeme. Aj pri samotnom vytváraní loga spolupracovali s ilustrátormi z DOMKO DSS. Písmená v logu totiž pochádzajú od troch rôznych autorov.

Pri tvorení je cítiť väčšiu slobodu

Keďže sa Zuzana venuje grafike aj mimo BRUT.TO, vie zhodnotiť, v čom je ich štúdio výnimočné. „Bežné grafické štúdiá si povedia: ‚Dobre máme tu takéto farby, ktoré musíme použiť, takéto fonty, musí to byť takto čisté.‘ V BRUT.TO je to úplne voľné. Samozrejme, musím dodržiavať nejaké princípy grafického dizajnu, ale môžem ich aj porušiť a vôbec to nevadí, nevyzerá to zle. Môžem sa tu viac vyhrať a využiť svoju kreativitu.“

Domov sociálnych služieb DOMKO má blízko k umeleckej činnosti aj mimo tohto projektu. Založili občianske združenie o.z. Domko v umení či kapelu DOMKO band, ktorá okrem iného vydáva aj vlastné CD. Keďže sa snažia pristupovať ku svojim klientom kreatívnejšie, Tereza v tomto dennom centre hneď videla prienik. Ešte pred pandémiou COVID-19 k nim začala chodiť na pravidelné dvojhodinové bloky v rámci ich denných komunít, kde vždy kreslili na vybranú tému. Vládla počas nich uvoľnená atmosféra a samozrejmosťou boli aj rozhovory o tom, kto sa ako má. Kresby potom Tereza zozbierala, doma zoskenovala a poslala Zuzane, aby s nimi mohla ďalej pracovať.

Spolupráca, ktorá má zmysel iba pri osobnom kontakte

Za pár mesiacov stihli vytvoriť bohatý archív kresieb. Z neho potom čerpali aj počas prvej vlny pandémie, kedy museli kontakt s ilustrátormi prerušiť. „Tým, že sme s nimi nemali osobný kontakt, tak to bolo dosť také ‚o nich, bez nich‘ – čo sa nám teda nepáčilo a myslím, že nám to aj uberalo z nadšenia. Po prvej vlne sa to zlepšilo a opäť sme za nimi začali chodiť. Potom prišla ďalšia vlna,“ opisuje Tereza. Obe sa zhodujú na tom, že ich štúdio je typ projektu, ktorý najlepšie funguje naživo. Potrebujú s ilustrátormi spolupracovať, rozprávať sa, nosiť im výsledné diela a spoločne sa z nich tešiť. Pre Zuzanu je to však dôležité aj kvôli následnému grafickému spracovaniu: „Niekedy sú na kresbách zvláštne veci, tak sa ich pýtame, čo to je. Keď nám to vysvetlia, viem to potom lepšie spracovať, pretože už poznám význam tej kresby.“

Špeciálne uznanie za spoločenský prínos

Na národnej cene za dizajn získalo BRUT.TO v roku 2020 špeciálne uznanie za spoločenský prínos. Nosnou témou ich piatich ocenených grafík bol dizajn obalu pre neexistujúcu značku kávy. Aj keď väčšinu portfólia tvorili zo začiatku práve návrhy na neexistujúce produkty, postupne sa povedomie o ich značke rozšírilo a môžu sa pýšiť viacerými spoluprácami. Častokrát sú to občianske združenia, ktoré riešia sociálne témy, ale mali už aj komerčné zákazky ako napríklad sériu mestského merchu pre mesto Košice. Ako na to reagujú samotní ilustrátori? „Oni sú nadšení. ‚Fakt? To je z našich kresieb? Aká ty (Tereza) si šikovná.‘ A ja že nie, veď to vy ste šikovní. To z vašich kresieb vytvárame niečo ďalšie. Je to teda ich šikovnosť. Dôležité v celom našom projekte je však to, že chceme vytvárať produkty, ktoré budú nielen pekné, ale budú mať aj reálne využitie.

Krása diel spočíva v ich výnimočnosti

O ľuďoch so zdravotným znevýhodnením existujú v spoločnosti rôzne stereotypy. Rozprávať o nich z pozície bielych zdravých privilegovaných žien nebolo ľahké. Tereza hovorí hlavne o stereotype neužitočnosti a neestetickosti ich produktov. „Často môžeme vidieť takéto produkty na vianočných trhoch alebo dobročinných marketoch, čo nie je zlé, lebo sú často výsledkom nejakej pracovnej terapie, kde si človek zlepšuje motoriku alebo rozvíja iné schopnosti. Je ale škoda, že to vytvára celkový alebo stereotypný obraz, že ľudia so znevýhodnením sú schopní vytvárať iba takéto výrobky a produkty. Čo nie je pravda.“ Zuzana dodáva, že je medzi nimi veľa talentovaných ľudí s výnimočným štýlom, ktorým vedia obohatiť svet umenia. Ich veľkou výhodou je totiž to, že v kreslení nemajú žiadne bloky. „Porovnávala som to so svojim synovcom, ktorý má 6 rokov a ten už tie bloky má. On už vie, že slniečko je žlté a má byť hore, že strom je zelený. Alebo že toto nie je dokončené, tak to musím dokončiť. Ale oni to nemajú. Pre nich je kresba dokončená vtedy, keď oni povedia. Majú úplne iné vnímanie výtvarného sveta. Vnímajú inak farby, inak kompozíciu.“

Svojim grafickým štúdiom sa Tereza a Zuzana snažia nielen využiť potenciálne diela, ktoré by skončili niekde v zásuvke, ale tiež robiť osvetu, napríklad formou výstav, na ktoré mali doteraz iba dobré ohlasy. Hovoria, že vždy keď ilustrátor vidí svoj produkt v reálnom svete mimo denného centra, zvyšuje to jeho pocit sebahodnoty a užitočnosti. Na výstavy sa boli pozrieť aj samotní ilustrátori z DOMKO DSS spolu s rodičmi. Ich spokojnosť a radosť je podľa zakladateliek v celom projekte to najdôležitejšie.

Víziou do budúcnosti je sociálny podnik

Ich plány do budúcna sú už teraz jasné. Jedného dňa by chceli svoje štúdio sprofesionalizovať, vyriešiť jeho právnu formu a vytvoriť tak sociálny podnik, ktorý by ilustrátorov z DOMKA vedel reálne zamestnať a zaplatiť. Pomôcť by im mohlo to, že sa stali súčasťou startup centra TECHNICOM. Zároveň sú tento rok účastníkmi programu Escalator, ktorý sa už od roku 2013 venuje vzdelávaniu a profesionalizácii ľudí z kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Napriek tomu, že projekt BRUT.TO je ich srdcovka, Tereza by si rada ponechala priestor aj na inú realizáciu. Nechcela by totiž, aby sa z tejto práce stal nútený stereotyp, ktorý by podľa nej mohol projektu uškodiť.

Ako pretvoriť nápad na realitu a pomôcť tak komunite

V našej spoločnosti je veľa ľudí, ktorí by chceli nejakým spôsobom pomôcť vylúčeným komunitám. Ako však dosiahnuť, že sa nápad stane skutočnosťou? Dôležité je o ňom veľa rozprávať a hľadať podporu zvonku. Tereza hovorí, že bez prihlásenia sa do Sokratovho inštitútu, by svoj nápad realizovali iba veľmi pomaly. „Neviem, ako to majú iní ľudia, ale pre mňa je veľmi prínosné, keď viem, že mám nejakého mentora. Niekoho, kto ma v nápade podporuje a v istom zmysle aj tlačí dopredu.“ Spolu so Zuzanou sa však zhodujú na tom, že najdôležitejšie je nebyť ľahostajný a vybrať si oblasť, ktorá človeku robí radosť. Potom sa už stačí nápadu otvoriť a nebáť sa osloviť partnerov k spolupráci.

Máš aj ty v hlave projekt, ktorého cieľom je podporiť občiansku participáciu, rozvoj komunitného života, sociálnu inklúziu, porozumenie a toleranciu alebo vznik sociálnych inovácií? Funguješ v neziskovke, občianskom združení alebo nadácii v Košickom kraji a svoje aktivity zameriavaš na územie Košíc?

Prihlás sa do výzvy grantového programu Inovuj ty!, ktorú vyhlásilo Mesto Košice v spolupráci s Creative Industry Košice v rámci projektu Košice 2.0. Termín na podávanie žiadostí je do 14. novembra 2021.


Projekt Escalator z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zdieľaj nás na sociálnych sieťach:

Mohlo by ťa zaujímať