Ochrana osobných údajov

Týmto dávam súhlas Creative Industry Košice, n.o. a osobám zapojeným do aktivity za účelom spracovania osobných údajov (meno, priezvisko, podpis, e-mail) a prihlásenia sa na odber newslettera. Tento súhlas mám právo kedykoľvek odvolať (Creative Industry Košice, n.o., Kukučínova 2 040 01 Košice, +421 556864279, office@cike.sk).

Ďalšie práva: prístup k osobným údajom, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie, prenosnosť osobných údajov a podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov.