Otvorená výzva: Austin meets Košice

Creative Industry Košice a Kreatívne mestá UNESCO Košice a Austin spúšťajú otvorenú výzvu na online mediaartovú spoluprácu.

Na dvojmesačnú umeleckú tvorbu sa môžu prihlásiť etablovaní, ako aj začínajúci mediálni umelci a umelkyne z týchto miest do 1. septembra 2022.

Umelci/umelkyne budú na tému Behavioral Change skúmať spôsoby, akými technológie prinášajú a/alebo by mohli priniesť zmenu v ľudskom správaní, ako vplývajú na samotnú predstavu nášho chápania noriem správania, očakávaní a činov – ako vo fyzickom, tak aj v digitálnom svete našej každodennej existencie.

Pre podrobnejšie informácie o výzve si prečítaj túto brožúru.


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zdieľaj nás na sociálnych sieťach:

Mohlo by ťa zaujímať