Portugalská televízia Canal180 na medzinárodnom festivale Art & Tech Days v Košiciach

Canal180 sa ako alternatívna televízia z Porta snaží už niekoľko rokov prinášať zmes vysielaní o rozmanitých podujatiach a sociálnych médiách. Témy aplikovateľné do celosvetovej roviny predstavujú iné príbehy, ako ich sami nazývajú, a ktoré zobrazujú osudy jednotlivcov i skupín pre široké publikum. Luisa Fernandesa, zástupcu kanála, sme sa počas Art & Tech Days festivalu opýtali na čerpanie nápadov a prolongovanie toku kreatívneho myslenia v ich práci. Canal180 zachytil Košice zo všetkých uhlov. A ich výsledok ti prinesieme čo chvíľa.


Vaša práca je známa aj vďaka videám pre populárny portugalský festival NOS Primavera Sound. Odkiaľ čerpáte nápady, ako stále prinášať niečo nové?

Pre nás je nesmierne zaujímavé, že pracujeme v tak talentovanom kolektíve ľudí. Čo tvoríme, nie je vecou jedného či dvoch, ale naopak naša práca reprezentuje celú skupinu. Keďže sme neustále v spojení s medzinárodnou scénou, stále k nám prichádza inšpirácia z viacerých disciplín. Ďalším zdrojom sú externé spolupráce prostredníctvom našich stážistov či freelancerov. Pri práci s hudbou sa krásne prepájajú štýly a estetika, a preto zvyčajne nemávame dopredu stanovený scenár. Vnímame to ako vizuálne posolstvo, ktoré chceme podať ďalej a šíriť inšpiráciu navôkol.

Ako funguje kolektívne myslenie/spoločná práca vzhľadom na rozhodovanie v tímovej produkcii? Stáva sa, že jedna osoba potrebuje presvedčiť zvyšok tímu ohľadom svojho inovatívneho dizajnu?

Často mávame diskusie o postupoch a procesoch, ktoré sa dejú počas produkcie. Rovnomernou súčasťou sú samozrejme aj návrhy. Veci by mali byť jasnejšie, organizovanejšie. Nový príspevok z Canal180 obsahuje typické črty a reprezentuje našu televíziu. Obvykle sú naše výstupy označené podpisom celého kanála, no máme prípady, keď pridáme meno jednotlivého režiséra. Bývajú to spravidla dokumenty. Tie nesú špeciálnu stopu umelca, ktorý ich natočil. Väčšinou je ale naša produkcia spojená s prácou mnohých ľudí. A preto sa podpisujeme skupinovo.

Zaujíma vás kritika na práce, ktoré máte za sebou?

Kritiku si dávame najmä my sami, a to v pozitívnom i konštruktívnom duchu. Mimo tejto internej reflexie taktiež dostávame feedback a kritiku z vonkajšieho sveta, od stážistov a freelancerov – toto sa nám deje v podstate stále. Verím, že otvorenosť v komunikácii je prvým krokom k dobre urobenej práci.

Canal180 je známy svojou prezentáciou tzv. „iných príbehov“, ako ich sami nazývate. Ako dlho trvá tvorivý proces, ak chcete docieliť inovatívne riešenia?

Vždy záleží od typu obsahu – keď hovoríme o hudobnom festivale, zvažujeme napríklad dva. Ak sa niečo udeje rýchlo, musíte to pohotovo zachytiť, aby to bolo napríklad vhodné pre Instagram. Väčšina nášho obsahu, ktorý som ukázal počas workshopu, má však dlhšie trvanie. Práve preto nechceme, aby sa jeho publikácia fixovala na určitý dátum. Ide o „vyššie“ témy či diskusie – a nie iba recenzie ako daný umelec počas svojho predstavenia dopadol. Tento typ obsahu preto samozrejme trvá o čosi dlhšie.

Tou otázkou som mierila k vzájomnému vzťahu medzi trvaním samotnej produkcie a kvalitou výsledného produktu. Ako toto spojenie vnímaš?

Ak mám byť úprimný, myslím si, že v Canal180 máme extrémne šťastie na tím bystrých ľudí, ktorí u nás pracujú. Sú to veľmi zaujímaví a skromní ľudia, ktorí sledujú, čo sa deje vo svete. Prezentujeme sa ako iné príbehy, iná televízia – takže to, čo portrétujeme, je zvyčajne opak mainstremového smeru, tzv. kontrakultúra. Pohyb jedným smerom nás láka hľadať inú možnosť – ak máme vysokú videoprodukciu, možno je novou cestou zamerať sa viac na foto dokumentáciu. Ak je trh presýtený digitálnou fotografiou, môžeme sa vrátiť naspäť k tej analógovej. V princípe vysvetľujem obyčajnú metaforu – keď ľudia zistia, že ich nenapĺňajú veci, ktoré robia, je zmena tým, čo ich motivuje vpred – vytvárať nové veci.

Pracujete s veľkými festivalmi, ktoré majú svoje vlastné identity. Každý rok ale prinášate nové, originálne nápady. Ako udržíte jednotnosť značky/jej identitu a zaroveň inovatívnosť?

To sa prirodzene mení. No napriek novým formátom obsahu je stále možné sledovať určité rovnaké vzory vo videách, ktoré produkujeme. Je to taká zmes všetkého – témy a spôsoby, ako ich zobrazujeme, štýly, ich kombinácie alebo rôzne techniky. Keďže ich označujeme podpisom Canal180, divák ich chápe ako celok. Nechceme byť asociovaní s daným štýlom či formou vyjadrenia, ako napríklad maliari. Vnímame sa ako redakčná platforma. Naše „iné príbehy” sú témy, o ktorých chceme hovoriť my. A ak niekto iný chce zaznamenať to isté ako my, cool. Nemáme s tým vôbec žiadny problém.

Canal180 zachytil festival Sónar podobným štýlom ako aj festival Art & Tech Days.

Cítite sa niekedy spútaní v okovách komerčného zadania? Stáva sa, že váš tvorivý potenciál musí byť obmedzený danou zákazkou/reklamným videom?

Odpoveď sa podľa mňa vzťahuje k tým, ktorí na tom pracujú a ich autorskému záujmu. Existuje určitá línia medzi dvomi pomyselnými svetmi, a to svetom umelcov a predajcov, ktorí „obchodujú s diablom“. My sa ale pýtame samých seba: prečo by sme mali takto rozmýšľať? V skutočnosti nás značky nechávajú vytvoriť niečo relevantné práve kvôli svojmu trhu príležitostí, ktorý vytvárajú. Nie som na strane veľkých komerčných značiek, no podľa mňa je veľmi zaujímavá hra rovnováhy, ktorá sa tu dá nájsť či nastoliť. Ako redakčná platforma sa snažíme spolupracovať so značkami, ktoré nám dávajú priestor. Tak nám neskôr vznikajú rôzne partnerstvá. Týmto spôsobom profitujú obe strany a predstavujú tému spoločne, nejde len o predaj samotný. Myslím si, že by sa všetko malo vnímať z pozície učenia sa niečoho nového.

Posledná otázka: aký je tvoj dojem z Art & Tech Days festivalu?

Pre mňa to bol už vlastne druhý ročník A&T. Tentokrát som sa ale omnoho viac sústredil na konferenciu samotnú. Strašne som sa potešil, keď ste ma pozvali znova, pretože to znamená, že sa vám páči práca, ktorú robíme. Po druhé, bol som veľmi spokojný s výsledkami mediálneho workshopu, ktorý sme spolu mali. Obzvlášť keď uvážime nekonkrétne zadanie, ktoré bolo obom skupinám pridelené – navrhnúť dizajn a prezentáciu hociakého námetu, ktorý si vybrali. To bola skutočná výzva. Čo ma však na festivale ako takom zaujalo najviac, bol fakt, že ste dokázali priniesť tak pokrokovú tému umelej inteligencie na medzinárodnej úrovni miestnemu košickému publiku. Obrovskú úlohu v tom určite zohralo interdisciplinárne prepojenie AI s inými sférami, ako napríklad veda, výskum rakoviny, umenie, startupy či filozofia alebo humanitné vedy. Počas jedného dňa som si uvedomil, ako veľmi potrebujú ľudia, ktorí pracujú na dizajne umelej inteligencie, poznať a porozumieť všetkým smerom jej dopadu v spoločnosti. Dôraz na učenie sa a analýza týchto smerov z rôznych perspektív je to, vďaka čomu si myslím, že išlo o veľmi relevantnú a hodnotnú konferenciu.

Canal180 zachytil všetky príchute Košíc počas A&T týždňa. Horlivo vyčkávaj na obrázkovú explóziu a zobrazenie mesta, v ktorom by si chcel žiť aj ty. A to pokojne aj po jedinom zhliadnutí tohto videa. Priprav sa, pretože príde, čo nevidieť. A skôr než by si čakal.

Zdieľaj nás na sociálnych sieťach:

Mohlo by ťa zaujímať