Rozhlas slávi svoje 90. výročie. Toto je 6 ľudí z Rádia Regina Východ, ktorí vám prinášajú vysielanie

Regionálne rádio, ktoré už desaťročia prináša nazeranie na zaujímavé témy, rozhovory s inšpiratívnymi osobnosťami, kultúrny a umelecký program podaný dnes už známymi hlasmi. Ako vyzerá dennodenná práca zamestnancov RTVS v praxi? Kto stojí za kvalitným zvukom skladieb, relácií, hudobných nahrávaní v slávnej sieni vedľa recepcie? Pri príležitosti jubilejného 90. výročia odpovedajú Filip Andel, Jana Pataráková, Ivana Jachymová, Dávid Palaščák, Marta Ďurďáková a Milan Rendoš.

Filip Andel / zvukový technik

Filip Andel je rozhlasovým technikom od roku 2016. Jeho náplň spočíva v podieľaní sa na zabezpečení dokonalého zvuku z nahrávok v teréne, športových prenosov, omší, detských zborov, hudobných nahrávok či živého prúdového vysielania pre zvukového majstra. Filip tvrdí, že si na práci v RTVS cení nekonečnú ochotu svojich starších kolegov podeliť sa o vedomosti, ktoré by inak získaval celé roky – práca v rádiu sa preňho stala každodenným štúdiom jemu najbližšieho odboru. Sprostredkovaniu zvuku v čo najvyššej možnej kvalite sa tiež venuje počas verejných nahrávok v štúdiu rozhlasu.

„Najradšej mám verejné nahrávky, ktoré sa za bežných okolností dejú u nás vo veľkom štúdiu. Baví ma počúvať skvelú hudbu, kapely a jednotlivých muzikantov, vo fantasticky ozvučenom priestore. Ide o jednu z dvoch miestností s najlepšou akustikou v krajine. Táto budova má už 90 rokov a stále je tu cítiť silnú akustickú kvalitu.

Práca zvukového technika si tiež vyžaduje chuť vzdelávať sa v nových technológiách, keďže rozmach digitálnej éry je dnes nesmierne rýchly. Rovnako je to s cibrením si sluchu – neustále sa učím počúvať a akým spôsobom zvýrazňovať hovorené slovo či hudbu. Technik musí byť ustavične sústredený, aby bolo všetko plynulé a v priamom prenose nenastalo ticho.“

Jana Pataráková / moderátorka a redaktorka

Zo zvukov vašich zariadení môžete počuť mäkký hlas Jany Patarákovej v reláciách Rádia Regina Východ už 30 rokov. Jana sa venuje prevažne témam z oblasti kultúry a umenia v Kultúre 2021 každý štvrtok poobede. Rozhlas je podľa dlhoročnej moderátorky médium, ktoré si vyžaduje špeciálnu pozornosť a schopnosť vystihnúť emóciu daného rozhovoru práve vďaka schopnosti apelovať iba na jeden ľudský zmysel, sluch. V rádiu nie je možné pomôcť si fotografiou či videom, ako sa deje pri bežných textových novinách či televíznych reláciách. Ostáva iba hovorené slovo a spôsob, s akou citlivosťou je k nemu pristupované.

„Človek sa do rozhlasu zaľúbi. Je to jednoducho okúzľujúce médium, ktoré nás neuveriteľne vťahuje do seba. Popravde, práve vďaka tomu ani neviem, ako mi tu prvých desať rokov ubehlo. Človek je taký zamilovaný, že mu ani nevadia nadčasové hodiny a víkendy. Táto práca má význam pre mňa, nemusí mať veľké odkazy či posolstvo. Baví mňa samú a pristane mi. Je tiež dôležité nič nepredstierať, poslucháč totiž vie vycítiť akúkoľvek pretvárku a faloš.

Na práci redaktora ma nesmierne baví možnosť pýtať sa, taká tá klasická a obyčajná zvedavosť. Môcť sa pýtať a dostať odpoveď. Zvedavosť, ktorá ma naprieč všetkými rokmi prenáša cez všetky možné vyhorenia. Novinárska práca je dobrodružstvo, honba za poznaním. Od získania si kontaktu na danú osobu, spojenia sa s ním a dlhého prekonávania strachu a ostychu z pýtania sa na veci, ktorým nerozumieme, alebo o ktorých toho veľa nevieme. Je krásne, že sa môžem stále pýtať a cítiť pocit adrenalínu pred mikrofónom.“

Dávid Palaščák / rusínske národnostné vysielanie

Dávid Palaščák pracuje pre RTVS už viac ako päť rokov. Pravidelne prináša relácie rusínskeho vysielania a prispieva i do publicistiky Rádia Regina, kde sa podieľa aj na príprave relácie Klub komunálnej politiky. V relácii Zvony nad krajinou sa zameriava na jednotlivé obce a tematické bloky ako napríklad Rok na dedine. My, Rusíni vyobrazuje dejiny tejto národnostnej menšiny alebo rusínskych dedín, besedy s hosťami i iné zaujímavosti zo spoločenského diania. Správy sú teda vysielané v rusínskom jazyku, čo je len jedna zo sekcií RTVS – iné sú podávané tiež v rómskom, českom, poľskom, ukrajinskom i nemeckom jazyku.

„Som z Prešova, no veľkú časť života trávim na dedine, v Habure, neďaleko Medzilaboriec, odkiaľ pochádza moja mama a starí rodičia. To je dôvod, prečo sa cítim viac Haburčanom ako Prešovčanom. Už počas štúdia všeobecných dejín som sa zaoberal spoločenskými a verejnými témami, vždy som sa im chcel venovať podrobnejšie a priblížiť ich publiku. Táto túžba sa mi naplnila práve v Rádio Regina Východ, kde približujeme občiansky život v rusínskom jazyku. Ambíciou redakcie je ukázať, že o klasických spravodajských témach sa dá hovoriť aj v rusínčine.

Radosť z tejto práce mi prináša, keď sa relácia páči poslucháčom, ktorým náš program priniesol niečo hodnotné. Redaktor robí dobrú prácu vtedy, keď sa mu podarí spracovať problematiku daného regiónu dostatočne zrozumiteľne a do hĺbky. Taktiež je skvelé spoznávať nové miesta a ľudí – za päť rokov sa mi podarilo nahrávať takmer v každom okrese Prešovského kraja.“

Marta Ďurďáková / archivárka vo fonotéke

Marta sa v RTVS stará o archiváciu všetkých relácií a objednávanie zvukov či nahrávok z centrálneho archívu tejto inštitúcie už 33 rokov. Je zodpovedná za to, aby zvuky pre pripravovaný program boli dodané včas a do uzávierky. Ostatnými disponuje priamo fonotéka RTVS v Košiciach, kde je každá pieseň nahratá na individuálny nosič vo vlastnej škatuli. Ide o slovenskú ľudovú hudbu z regiónov ako Šariš, Abov, Zemplín, i dychovku, operné a operetné melódie vyrobené tiež vo veľkom nahrávacom štúdiu RTVS spolu s košickými umelcami. Niektoré z nich sú piesne, z ktorých nie všetky sa zatiaľ podarilo zdigitalizovať, ako napríklad hudba Košického rozhlasového orchestra. Táto digitalizácia Martu ešte len čaká, aj keď sa už budúci rok chystá po svojej dlhej rozhlasovej misii do dôchodku.

„Nikdy nemám rovnaký pracovný deň, presný rozvrh mám na mesiac dopredu a podľa toho zariaďujem objednávky nahrávok z centrálneho archívu v Bratislave. Niektoré veci sa ešte len nahrávajú. Okrem iného sa na polovičný úväzok venujem najpopulárnejšiemu formátu Hudobné pozdravy. Táto práca nikdy nekončí – mám na starosti prípravu a obstarávanie objednávok cez elektronickú a klasickú poštu a dokonca aj osobné objednávky. Starší ľudia ich k nám radi chodievajú odovzdať, láka ich obzrieť si priestory rozhlasu.

Keď som sem pred 33 rokmi prišla, začala som čítať scenáre rozhlasových hier a prenikla som hlbšie do procesu toho, čo sa deje pred vysielaním. Dalo mi to veľmi veľa – spoznala som známych hercov i autorov, čo bola pre mňa veľmi cenná skúsenosť. Tiež sa starám o ukladanie našich literárnych relácií na CD nosiče, pretože si na to redaktori potrpia. Som zvedavá, koľko nahrávok sa mi do dôchodku podarí zdigitalizovať. Najviac mi záleží na zdigitalizovaníhudobno-slovných fondov – pásma Košické osobnosti, ktoré vyrábala Lýdia Urbančíková a sú veľmi cenné pre ďalšie generácie.“

Milan Rendoš / hudobný dramaturg a moderátor

Hudobné vysielanie Rádia Regina Východ pokrýva viacero žánrov a snaží sa ulahodiť hneď niekoľkým vekovým kategóriám, a to prevažne starším ročníkom, ktoré si často v súčasných rádiách nevedia nájsť svoje obľúbené piesne. Nosnou témou programu, za ktorý zodpovedá hudobný dramaturg a moderátor Milan Rendoš, je folklór a tradičná hudba východoslovenských regiónov. Ide konkrétne o každodennú reláciu Zahrajte mi túto, ktorej súčasťou sú aj súťaže a telefonický kontakt s poslucháčmi a možnosťou vybrať si nasledujúcu pieseň.

Milan taktiež pokračuje vo vyše 50-ročnej tradícii relácie Klenotnica ľudovej hudby, ktorá sa vysiela každé tri týždne a prezentuje tvorbu folklórnych východoslovenských kolektívov alebo rozhovory s hudobnými ukážkami z rôznych lokalít východného Slovenska.

„S prácou dramaturga a moderátora je spojených množstvo služobných ciest s rozhlasovým štábom. Navštevujeme rôzne obce a nahrávame hudobné zoskupenia a ich folklórne pásma v kultúrnych domoch. Som v RTVS už 21 rokov a stále je z čoho čerpať. Zvuk z tohto nahrávania sa neskôr pospája do jednotlivých zvyko-slovných blokov spolu s rozhovormi. V rámci diskusie s etnografmi a etnomuzikológmi sa venujeme tiež témam ako architektúra, trhom a iným zvyklostiam. Najradšej mám mienkotvorné rozhovory, ktoré prinášajú niečo hodnotné nielen poslucháčom, ale i celému folklórnemu hnutiu.“

Ivana Jachymová / tím hudby a dramatických programov

Ivana Jachymová sa podieľa na tvorbe literárno-dramatických vstupov, relácií a na kultúrnej publicistike, ktoré sú vysielané na Rádiu Devín a Rádiu Regina Východ už 30 rokov. Svoju prácu robí rada aj vďaka kontaktom a spolupráci s ľuďmi, ktorí tvoria ako literáti, ale i výtvarníci, divadelníci, filmári, historici, organizátori kultúrneho života a podobne. Títo tvorcovia prinášajú impulzy v tejto forme aj jej a do programu, ktorý vytvára.

Ivana sa zvlášť teší napríklad príležitostiam, ktoré jej dáva umelecká publicistika v rozhlasovom žargóne označovaná ako feature, teda špeciálny program zväčša v mimoriadnej štruktúre, kde je mu vyhradený väčší a dôležitý priestor. Výnimočné témy, ako napríklad udalosť 17. novembra, sú spracované náročnejším a pôsobivejším spôsobom, aby oslovili poslucháča a vyvolali v ňom zážitok.

„Rada sa zapodievam vecami a témami – rozhlas je priestor, kde sa môžem realizovať. V značnej miere si môžem vyberať, na čom budem pracovať a akým spôsobom. Najviac ma na tom púta kompletná príprava vysielania, na ktorú sa musíte vydať pripravený nasledovať všetky odbočky a návesti, ak chcete a potrebujete témam komplexne porozumieť i objaviť v nich pre seba cestu, ktorou s nimi pôjdete za poslucháčmi.

Najzaujímavejšia je pre mňa práve táto časť, spoznanie nového, rozširovanie vedomostí a to, k čomu to vedie, najprv vo mne. Zvyčajne je v tom zážitok a energia, o ktoré sa chcem podeliť s poslucháčmi. Verím, že sú v tomto presne takí ako ja, že ich to zaujíma a teší. Prípravná fáza vysielania tak pre mňa znamená oveľa väčšiu dávku dobrodružstva ako vysielanie, čo však neplatí v prípade hostí v štúdiu či telefonátov s poslucháčmi, lebo vtedy ide o ďalšiu, a veľmi zaujímavú, časť toho, čo môžem robiť a čomu sa venujem.“

S prácou RTVS a Rádia Regina Východ je spojených množstvo ďalších ľudí. Nezabudnite sa v budúcnosti zastaviť na Deň otvorených dverí do rozhlasu na Moyzesovej ulici v Košiciach a spoznajte tváre všetkých tých, ktorí vám nádherné zvuky hudby a mienkotvorného slova prinášajú každý deň.

Zdieľaj nás na sociálnych sieťach:

Mohlo by ťa zaujímať