SPOLKA – Kritický urbanizmus

Video

Spolka je združenie, ktoré založili štyri kamarátky – sociologičky a architektky, ktorých cieľom je rozvíjanie a angažovanie verejnosti do tvorby miest. Podľa členiek Spolky v ňom občas chýba ľudskosť pre obyvateľov, ktorí sa v ňom pohybujú a využívajú pre svoje blaho. Jedna z členiek, Zuzana Révészová, sa okrem Spolky taktiež venuje práci v Creative Industry Košice, kde našla prepojenie medzi aktivitami Spolky a projektom Creative Cultural Spaces and Cities. Jeho úlohou je nájsť spôsob ako vytvárať lepšie mesto pre jeho obyvateľov. Zuzana zdôrazňuje dôležitosť spolupatričnosti a kolektívnej diskusie pri zavádzaní zmien či nastavovaní procesov v mestách. Touto cestou by sa mesto mohlo postupne prispôsobovať komfortu života, kde sa dbá na mestský rozvoj v zmysle, ktorý je príjemný pre všetkých.


Mohlo by vás zaujímať