Empatia žien v biznise nie je slabosťou, ale naopak výhodou. Blažena Ambróz Sedrovičová (nielen) o PS:Digital

Blažena pochádza z okolia Košíc. Po vysokoškolskom štúdiu v Prešove pracovala na projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Dnes už dlhé roky šéfuje agentúre PS:Digital ako Managing Director – agentúra zastupuje popredné značky ako Tatra Banka, Raiffeisen Bank, Google, Curaprox, Dôvera a iné. V nasledujúcom rozhovore komentuje firemnú kultúru agentúry, jej kľúčové piliere i zastúpenie žien vo výkonných pozíciách v biznise.

Kto je Blažena Ambróz Sedrovičová?

Pochádzam z dediny blízko Košíc a som hrdá východniarka. Absolvovala som vysokú školu v Prešove a po štúdiu som sa vrátila do Košíc. Pracovala som ako marketingová a PR manažérka pre projekt EHMK 2013, čo hodnotím ako skvelú skúsenosť. Bolo úžasné pracovať na niečom zmysluplnom, pomáhať ľuďom z kreatívneho priemyslu, aby mali v meste lepšie podmienky. S veľkou radosťou dnes sledujem zmeny, ktoré sa v meste udiali. Vidím ich vždy, keď sa vraciam domov na východ.

Neskôr som sa presunula do Bratislavy, kde som začala pracovať v PR agentúre a prešla si istým workoholickým obdobím. Rozhodla som sa dať si pauzu a vycestovala som do Bristolu, kde som študovala na miestnej univerzite angličtinu a digitálny marketing. Bristol bolo pre mňa mesto, ktoré ukazovalo riešenia, aké by raz mohla mať Bratislava, a to čo sa týka infraštruktúry i kreatívneho priemyslu.

Peter Šebo ma prehovoril na prácu pre PS:Digital, kde som sa pomerne rýchlo stala tímlíderkou a neskôr Managing Director. Do práce som sa vrátila po roku na materskej dovolenke.

Aké sú kľúčové hodnoty vašej agentúry pre spoluprácu s klientmi?

Stále platí, že každá agentúra musí dorásť do bodu, keď si môže vyberať svojich klientov. Svoju firemnú kultúru však máme dlhodobo jasne zadefinovanú. Pracujeme s klientmi, s ktorými sme vnútorne stotožnení a ktorých reprezentácia pre nás niečo znamená.

Veľmi posudzujeme, či je pre nás klient vo filozofickej rovine v poriadku, či nám dáva hodnotu, s ktorou vieme pracovať na niečom peknom a posunúť reklamné vnímanie trochu ďalej. Ak niekto z našich ľudí nie je stotožnený/á s daným klientom, môže tiež si uplatniť výhradu vo svedomí.

Od začiatku nášho pôsobenia sa orientujeme aj na NGO sektor, pre ktorý poskytujeme rôzne školenia alebo istú časť našich kapacít alokujeme na neziskové projekty. V minulosti sme takto pomáhali Lige za duševné zdravie, Nadácii otvorenej spoločnosti alebo WWF.

Podieľame sa tiež dlhodobo na aktivitách, ktoré plánujeme čoskoro zastrešiť pod rámcom PS:Dobro. Napríklad naši ľudia robia rôzne zbierky pre útulky, angažujeme sa aj v predvolebných kampaniach, aby sme podporili zodpovedné volenie občanov, veľká časť z nás chodí na bicykloch, využívame zelenú energiu, riešime ochranu životného prostredia a klímy, pomáhali sme tiež pri protestoch Za slušné Slovensko. Aj keď robíme komerčné veci a značky, vieme si nájsť aj priestor pre druhú stranu mince, ktorou si tú komerčnosť trochu kompenzujeme. A platformou PS:Dobro a zastrešením týchto aktivít by sme chceli lepšie odkomunikovať, vysvetliť, prečo ako firma ideme týmto smerom a prečo nám to dáva zmysel.

Čo je z vášho pohľadu v online, digitálnom marketingu najdôležitejšie?

V našej agentúre sa sústredíme na tri piliere – vzdelávanie, ľudia a inovácie. Tým, že sa venujeme digitálu do hĺbky a šírky, sú inovácie v tejto oblasti pre nás nesmierne dôležité. Ide o inovácie z pohľadu fungovania agentúry a tiež toho, čo nám technológie ponúkajú. Máme malé inovačné oddelenie, ktoré vyvinulo nástroj na tvorbu chatbotov – Botsurfer. Rovnako sa venujeme aj rozšírenej a virtuálnej realite. Digitál je veľmi dynamická oblasť a najdôležitejšie je vedieť sa na zmeny adaptovať. Vždy sa dá nájsť niečo, čo sa dá urobiť ľahšie, lepšie, rýchlejšie. 

Čo je nevyhnutné a osvedčené pre komunikáciu s klientom a na čom si zakladáte?

Ľudia sú to najdôležitejšie a najvzácnejšie, čo máme. A skrz ľudí sa komunikuje s klientom. Neviem to zdôrazniť viac, ale klient nás, agentúru, musí vidieť ako svojho partnera. Pomáhame mu v biznise, aby rástol, lepšie predával, zasiahol vhodnejšiu cieľovú skupinu – komunikácia by preto mala prebiehať na partnerskej úrovni. Nie vždy sa to tak deje a párkrát sme sa už v minulosti rozhodli klienta vzdať v prospech napríklad aj psychického zdravia našich ľudí – to je pre nás prvoradé. Každý osvietený klient by mal dnes už vedieť, že agentúra nie je otrok, ale partner.

Čo vnímaš ako najväčší úspech PS:Digital? Je to spolupráca s firmou Google z minulého roka?

Sú značky, pre ktoré chce pracovať každý. Správa sociálnych sietí firmy Google na Slovensku bola pre nás naozaj veľká radosť, prišlo to niekedy krátko pred druhou vlnou v 2020. Za najväčší úspech však považujem to, že sme stále spolu, stále fungujeme ako agentúra, aj keď sa v podstate naživo nevídame už asi pol roka. Je zázrak, že nepadáme duchom a vieme pracovať aj na diaľku.

Aký je tvoj pohľad na sociálne angažované firmy súčasnosti? Aký to má efekt vo svete biznisu?

Pozorujem tento trend už dlhodobo, no zosilnelo to počas prvej pandemickej vlny minulý rok. Firmy a značky, ktoré sa sociálne angažujú v rámci svojej komunity a okolia, sú pre zákazníka všeobecne atraktívnejšie a uveriteľnejšie. Jedným z príkladov je aj náš klient Curaprox – prinášajú osvetu v rámci dentálneho zdravia, recyklujú použité zubné kefky na smetné koše, integrujú ľudí s postihnutím, aby pracovali v ich kamenných stánkoch a vo všeobecnosti sa venujú promovaniu zodpovedného prístupu voči životnému prostrediu.

Ak je teda angažovanosť dobre robená a nielen naoko, dokáže dať značke neuveriteľnú silu a jej zákazníci sú ochotní priplatiť si viac za produkt, pretože reprezentuje hodnoty a posolstvo samotnej značky. Rovnako si takto vedia pritiahnuť lojálnych zákazníkov, ktorí v nej vidia zmysel a identifikujú sa s ňou na dlhú dobu. Podobným príkladom je aj Patagonia.

Pohybuješ sa v PR sektore a marketingu už 10 rokov. Ako vidíš tému women’s leadership v biznise a výkonných pozíciách kreatívneho priemyslu?

Áno, aj táto branža je značne zastúpená mužmi. Túto tému som začala riešiť aj prostredníctvom ADMA – Asociácie digitálnych marketingových agentúr. Som toho názoru, že prevaha mužov nie je signál, ktorý by sme mali vysielať do sveta v tak pokrokovej dobe. Žien je dosť a čoraz viac a viac sa ukazujú aj v biznise. Women’s leadership ale tiež znamená empatiu a to je často posudzované ako slabosť. Pritom je to presne naopak – beriem ako silnú stránku to, ako ženy riadia veci. Treba iba zmeniť prístup, ako sa na to dívame.

V určitom veku sa na ženy pozerá ako na potencionálne matky, do ktorých možno nie je úplne najlepšie investovať čas v pracovnom prostredí, a preto často vyhraje mužský kandidát, napríklad pri výberovom konaní. Podľa môjho názoru však potencionálne materstvo nie je samo osebe diskvalifikačný faktor.

To, čo dalo materstvo mne, ma v oveľa väčšej miere posunulo aj v pozícii Managing Director PS:Digital. Nehovoriac o tom, že som super efektívna. Aj naša branža musí premýšľať o tom, ako inak vytvoriť priestor pre pracujúce matky. Chápem, že je trochu náročné sa do toho pustiť – no vie to byť prínosom, aby sa ženy-matky vedeli aj po pracovnej odmlke uplatniť. Napríklad dva z našich troch tímov vedú ženy. Ak niektoré odchádzajú na materskú dovolenku, majú vždy priestor vrátiť sa kedykoľvek budú môcť a v takom objeme, ako bude vyhovovať im. Je to win-win situácia pre obe strany – nás to odľahčí a ony si vedia prilepšiť a nestratiť kontakt s agentúrou a digitálnym svetom.

Aký je teda tvoj pohľad na empatiu v pracovnom prostredí? 

Empatia pomáha pri nastavovaní procesov a včasnom detekovaní nálad, ktoré v tíme môžu vybublať do niečoho oveľa horšieho, čo sa neskôr možno už nebude dať zvrátiť. Pre mňa ako manažéra je empatia jedna z top vlastností. Ako žena viem odhadnúť city pod povrchom, ktoré niekedy nie sú vyjadrené slovami. Empatia bude tiež kľúčová obzvlášť v dobe, ktorej čelíme a v ktorej je digitálny pokrok tak výrazný. Empatia a zodpovednosť.

Zdieľaj nás na sociálnych sieťach:

Mohlo by ťa zaujímať